Vi flyttade upp till Härliga Härjedalen 2006 för att få en bra livsmiljö. Dessutom  fick vi arbeten som vi trivs med. Vi bor underbart vid Håsjön i Vemhån .  Björnrikefjällen är en vy som vi njuter av varje dag och gärna delar med oss av. Skidåkning, bär- och svampplockning, fiske och jakt kan kanske locka.